Cây táo đài loan

Cây táo đài loan

Giá: 0

Giá bán: Liên Hệ

Quy cách:

Chiều cao cây:

Khoảng cách trồng:

Thời gian thu hoạch:

Xuất xứ:

0976 837 004

Mô tả sản phẩm:

Cây Táo đài loan giống được nhân giống vô tính, với đặc tính của nhân giống vô tính cây con luôn mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cây mẹ

Đặc tính:  – Cây Táo đài loan giống được nhân giống vô tính, với đặc tính của nhân giống vô tính cây con luôn mang tất cả các đặc tính tốt nhất của cây mẹ
– Cây Táo đài loan nhân giống vô tính cho cây giống với khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, chất lượng ổn định, cây nhanh ra trái
– Cây Táo đài loan nhân giống vô tính cho cây giống khỏe, có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, chịu úng chịu hạn cao
– Cây Táo đài loan giống có chiều cao từ 40-50cm
Khoảng cách:  Khoảng cách tham khảo 4x4m hoặc 4×4.5m cho 1 cây
Thu hoạch:  Sau 12 tháng